Giảng viên

Mr. Scot

Mr. Scot

Teacher TOEIC

Quốc tịch Mỹ, Thầy Scott đã sống ở Việt Nam được 2 năm và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh giọng Mỹ tại LESH.

Dương Thị Hòa

Dương Thị Hòa

Teacher TOEIC

Quốc tịch Việt Nam, Thầy Scott đã sống ở Việt Nam được 2 năm và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh giọng Mỹ tại LESH.

Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn Hữu Đức

Teacher TOEIC

Theo thống kê của Hội đồng Anh, hiện trên thế giới có hơn 1,5 tỷ người nói  tiếng Anh , trong đó có 54 quốc gia sử dụng...

Nguyễn Quang Trọng

Nguyễn Quang Trọng

Teacher TOEIC

Theo thống kê của Hội đồng Anh, hiện trên thế giới có hơn 1,5 tỷ người nói  tiếng Anh , trong đó có 54 quốc gia sử dụng...

Hoàng Văn Phương

Hoàng Văn Phương

Teacher TOEIC

Theo thống kê của Hội đồng Anh, hiện trên thế giới có hơn 1,5 tỷ người nói  tiếng Anh , trong đó có 54 quốc gia sử dụng...

Mr. Scot

Mr. Scot

Teacher TOEIC

Quốc tịch Mỹ, Thầy Scott đã sống ở Việt Nam được 2 năm và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh giọng Mỹ tại LESH.

Dương Thị Hòa

Dương Thị Hòa

Teacher TOEIC

Quốc tịch Việt Nam, Thầy Scott đã sống ở Việt Nam được 2 năm và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh giọng Mỹ tại LESH.

Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn Hữu Đức

Teacher TOEIC

Theo thống kê của Hội đồng Anh, hiện trên thế giới có hơn 1,5 tỷ người nói  tiếng Anh , trong đó có 54 quốc gia sử dụng...